Program Fóra nerezářů 2018: 

Pondělí 29. října 2018

 

15.00 – 17.30              výstup na Svatý kopeček, welcome drink
a večerní prohlídka Mikulova

 

Úterý 30. října 2018, hotel VOLARIK, Mikulov 

 

08.00 – 09.00                Registrace 
 
09.00 – 09.05Oficiální zahájení
 
09.05 – 09.35Nerezové trubky malých průměrů
a nutnosti jejich tepelné úpravy

David Sedlák - Aperam Stainless Services &
Solutions Tubes CZ s.r.o.
 
09.35 – 10.05České ocelářství – aktuální stav
Ondřej Štec – Ocelářská unie a.s.
  
10.05 – 10.25Nerezový šrot – vstupní surovina pro výrobu
nerezových ocelí

Petr Vaněk - CRONIMET Ostrava, s.r.o.
 
10.30 – 11.00coffee break
 
11.00 – 11.30

Objemové tváření nestabilizovaných austenitických
antikorozních ocelí – jak optimálně využít jejich
strukturní potenciál

Richard Fabík – ArcelorMittal Ostrava, a.s.

 
11.30 – 11.50

Korozivzdorné oceli ve výrobě kyseliny fosforečné
Martin Zmrzlý – Fosfa a.s.

11.50 – 12.10

Odolnost perspektivních žárupevných ocelí a slitin
pro nadkritické kotle v prostředí páry

Josef Cizner - SVÚM a.s.

12.10 – 12.40

Nová generace svařovacích zdrojů pro svařování
nerezavějících ocelí

Aleš Plíhal, ESAB VAMBERK s.r.o., člen koncernu

12.40 – 13.00

Welding 4.0
Pavel Humlach, EWM Hightec Welding s.r.o. 

13.00 – 14.00Oběd
 
14.00 – 14.20

Urychlené korozní zkoušky a korozivzdorné oceli
Václav Šefl – Technologický park Kralupy VŠCHT Praha

14.20 – 14.40

Praktické provádění korozních zkoušek
Pavel Šohaj - TÜV NORD Czech, s.r.o. 

14.40 – 15.00

Vliv stavu materiálu na moření korozivzdorných ocelí
Zdeněk Barták – SVÚOM s.r.o., Praha

15.00 – 15.20

Problémy korozivzdorných ocelí v úpravnách vody
Kateřina Kreislová - SVÚOM s.r.o., Praha 

15.20 – 15.40

Úpravna vody Želivka – speciální požadavky
na drsnost povrchu nerezové oceli

Jaroslav Boráň – Strojírny a opravny Milenov, spol. s r.o.

18.30Večeře s ochutnávkou vín v Křížovém sklepě Volařík Středa 31. října 2018

 

10.00 – 12.00             exkurze MAUTING, s.r.o., Valtice - 
exkurze do výrobních provozů zpracovatele 
korozivzdorné oceli, doprava autobusem pořadatele! 
 
Organizátor si vyhrazuje právo na změny v programu!