Fórum nerezářů 2016
3. konference o korozivzdorných ocelích

25. - 26. října 2016,  hotel Zámek Valeč (u Třebíče)

Redakce časopisu Focus Nerez připravuje 3. ročník konference pro zpracovatele, uživatele
a obchodníky s korozivzdornou ocelí – Fórum nerezářů 2016. Tato odborná, technicky zaměřená konference se bude zabývat specifickými problémy volby a zpracování tohoto výjimečného a stále častěji používaného materiálu.  

Fórum nerezářů 2016 programově naváže na předchozí dva ročníky této konference. Změnou bude místo jejího konání, které se po dvou letech přesune z Ostravy na Vysočinu. Zde působí firma ACO Industries k.s., která je generálním partnerem letošního Fóra nerezářů. Zde také proběhne druhý den konference - exkurze do výrobních provozů tohoto významného zpracovatele korozivzdorné oceli.

1. den konference - přednáškový program a společenský večer
2. den konference - exkurze do ACO Industries, k.s., Přibyslav

Přednáškový program letošní konference bude opět zaměřen na nejdůležitější témata spojená s problematikou branže korozivzdorných ocelí, kterými jsou: koroze, správná volba materiálu, správné postupy a zásady zpracování korozivzdorných ocelí, jejich svařování
a dělení, povrchová úprava, apod. Tyto a mnohé další otázky budou v průběhu Fóra nerezářů 2016 zodpovězeny zkušenými přednášejícími. 

Mezi přednášejícími se účastníkům Fóra představí jak odborníci z technických univerzit
v České republice, tak odborníci z praxe - zástupci firem, kteří denně řeší problémy vznikající při zpracování korozivzdorných materiálů. Nebudou chybět ani zástupci zahraničních firem.

Po ukončení přednáškové části konference bude následovat společenský večer
v Dalešickém pivovaru
včetně prohlídky pivovaru a ochutnávky zde vyrobeného piva (www.pivovar-dalesice.cz).

Cena za účast na Fóru nerezářů 2016:

2.800,- Kč (bez DPH) při přihlášení do 25.09.2016

3.300,- Kč (bez DPH)                       od 26.09.2016

 
Cena zahrnuje: občerstvení, konferenční materiály, společenský večer.

 
Zájemci o propagaci své firmy na této akci mohou tak učinit formou:

- reklamního stolku nebo baneru ve foyer konferenčního sálu (4.000,- Kč + DPH)

- vložením propagačního materiálu do konferenční tašky (2.500,- Kč + DPH)

Ubytování si účastníci zajišťují sami. V hotelu Zámek Valeč jsou pro účastníky konference rezervovány pokoje za zvýhodněnou cenu (viz. Místo konání/Ubytování)

Bližší informace a dotazy:

e-mail: info@focus-nerez.com
+420 596 110 320
+420 608 631 028
Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Opletalová

Přihlašovací formulář v elektronické podobě a další informace naleznete zde!


Srdečně Vás zveme k účasti!