Odporność na korozję wybranych stopowych stali ferrytycznych umożliwia zastępowanie nierdzewnych stali austenitycznych. Ze względów ekonomicznych, ale także technicznych rośnie zainteresowanie stalami nierdzewnymi ferrytycznymi, ponieważ wybrane stale posiadają odporność na korozję zbliżoną do stali austenitycznych. Zastosowanie stali nierdzewnych austenitycznych, szczególnie trwałych w środowiskach korozyjnych jest kosztowne z powodu wysokiej ceny niklu. Stale ferrytyczne są bardziej odporne na korozję lokalną (zwłaszcza wżerową) dzięki swojej strukturze i nie są wrażliwe na naprężeniowe pękanie korozyjne w środowiskach chlorków.

Więcej w wydaniu Focus Nierdzewne, Nr 4/2018

About the author

Verbunden