Generální partner:

Partneři:

Mediální partneři:

Závazně se přihlašuji k účasti na konferenci Fórum nerezářů 2021, termín: 01. – 03. listopadu 2021 v EA Hotel Kraskov, Železné hory. Účastnický poplatek činí 4.000,- Kč (+21 % DPH) / osoba.
Doprovázející osoba (manžel/manželka, druh/družka) 2.000,- Kč (cena včetně DPH). U přihlášek zaslaných po 25. říjnu 2021 v ceně 4.500,- Kč (+21 % DPH) / osoba. *

Po odeslání elektronické přihlášky Vám zašleme potvrzení o jejím přijetí na uvedený e-mail. Pokud se tak nestane do 7 dnů, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle +420 608 631 028

Po obdržení přihlášky Vám bude zaslána zálohová faktura se splatností 14 dnů před konáním akce.

*Tato přihláška je závazná. Stornovací poplatek činí 1000,- Kč. Při odhlášení později než 7 dní před začátkem akce bude splatný celý účastnický poplatek. Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny v programu.


Odběratel faktury:
Vyplňte prosím pouze v případě, že se adresa odběratele faktury liší od adresy účastníka: