W ubiegłym roku, na nadzwyczajnym posiedzeniu rady zarząd spółki thyssenkrupp AG zaproponował Radzie Nadzorczej podział grupy na dwie znacznie bardziej skoncentrowane i efektywne spółki. W przyszłości przedsiębiorstwa z branży surowców i materiałów będą zarządzane niezależnie jako spółki giełdowe mające bezpośredni dostęp do rynków kapitałowych. Zarząd jest przekonany, że firmy w wyniku tej reorganizacji będą mogły lepiej się rozwijać i skupiać na swoich mocnych stronach. Obie firmy powinny kontynuować nazwę thyssenkrupp.

Podział na dwie niezależne firmy to połączenie logiki przemysłowej z wymaganiami rynku kapitałowym i jest ekonomicznie opłacalne – dla dobra klientów, pracowników i regionu.

Więcej w wydaniu Focus Nierdzewne, Nr 6/2018

About the author

Verbunden