Nowy zakład produkcji rur ze stali nierdzewnej o specjalnych wymiarach i innych zaawansowanych materiałów ze stali nierdzewnej firmy Stalatube jest obecnie w fazie rozruchu. Zakład ten, zlokalizowany w Łodzi, po połączeniu z nową linią produkcyjną w Finlandii, zwiększy konkurencyjność firmy, dzięki większym zdolnościom produkcyjnym, znacznie krótszym terminom dostaw i większemu kręgowi odbiorców, zwłaszcza w odniesieniu do rynków Europy Środkowej.

Całkowita wartość inwestycji projektu Stalatube w Polsce szacowana jest na około 20 mln euro. Stalatube planuje tym samym znaczne zwiększenie produkcji belek dwuteowych wykonywanych na zamówienie, a także innych produktów do dalszego przetwarzania, takich jak kształtowniki zamknięte ze stali nierdzewnej – obie grupy produktów są przeznaczone dla budownictwa do najtrudniejszych zastosowań. Zwiększona zostanie również produkcja prefabrykowanych komponentów dla rozwijającego się sektora transportu.

Więcej w wydaniu Focus Nierdzewne, Nr 3/2019

About the author

Verbunden